Skip to main content

Metaversumin mahdollistaminen

Anarky Labs on mukana VTT:n vetämässä EMETA (Enabling Metaverse) -projektissa, jossa yhdessä muiden yritysten kanssa, tavoitteena on lisätä ymmärrystä Metaversumi-konseptista. Metaversumi tarkoittaa virtuaalista digitaalista jaettua tilaa, jossa on mahdollista tehdä vastaavia asioita kuin fyysisessä todellisuudessakin.

Metaversumin suosio on kasvanut ja sen uskotaan tarjoavan merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia ICT-teollisuudelle (Information and Communication Technology).

Metaversumi ja lisätty todellisuus

Anarky Labs tuo projektiin erikoisosaamistaan lisätyn todellisuuden sovellusten käytöstä infromaation visualisointiin erilaisten vaativien operaatioiden tarpeisiin.

Esimerkiksi drone-lentäjille pystytään Anarky Labs:in tuotteilla piirtämään lentämistä helpottavaa dataa siten että lennätysoperaatio on turvallisempi ja pystytään toteuttamaan tehokkaammin. Vastaavia informaation visualisoinnin mahdollisuuksia pystytään käyttämään monin eri tavoin lisätyn todellisuuden avulla, ja niitä tullaan tutkimaan tässä projektissa.

Hankkeen tavoite

EMETA projektin yleistavoitteena on lisätä ymmärrystä metaversiovaatimuksista ICT-alalla sekä kehittää 5G evoluutioon (Evolution) ja 5G Advanced -standardiin perustuva Metaverse-ympäristö, joka parantaa virtuaalimaailman ja fyysisen maailman vuorovaikutusta.

Ympäristössä yhdistyy monen käyttäjän reaaliaikainen digitaalinen kaksonen (Digital Twin), AR / VR / XR (Augmented / Virtual / eXtended Reality) eli virtuaalisen / lisätyn / laajennetun todellisuuden -teknologiat ja lohkoketjujen (Blockchain) ratkaisut.

Projektissa toteutetaan myös testiympäristöjä ja demoja, jotka havainnollistavat älykkään rakennuksen toiminnallisuuksien, resurssien ja tilojen ohjausta sekä käyttäjien yhteistyötä virtuaalisen ja fyysisen tilan kautta.

Kolmevuotisen (2023–2025) projektin päärahoittaja on Business Finland. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n vetämässä hankkeessa ovat mukana Anarky Labs, Augumenta, Carelia Forest Consulting, Elisa, Finpeda, Haltian, ISTEKKI, MediaTek, Nokia, Nordic Drones, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Telia, Sitowise, SRV ja Sweco.